reportage / Kvillebäcken

Östra Kvillebäcken i Göteborg är ett område som har förändrats i grunden. Den äldre och slitna småskaliga bebyggelsen med alla verksamheter har sanerats för att ge plats för en ny stadsdel med bostäder. 
Här några bilder från tiden under rivningarna.