Jag är en av samordnarna för nätverket Yimby Göteborg som sedan 2008 propagerar för en tät och levande blandstad i Göteborg.
Här är ett urval av olika idéer och visioner vi och jag haft under åren.